Islam.ba Islam.ba

SURA 99.

Az-Zizal - Zemljotres

( Medina - 8 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,

3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -

4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.

6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,

8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.