Islam.ba Islam.ba

SURA 93.

Ad-Duha - Jutro

( Mekka - 11 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi jutra

2. i noći kada se utiša -

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5. a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

6. Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

9. Zato siroče ne ucvili,

10. a na prosjaka ne podvikni,

11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!