Islam.ba Islam.ba

SURA 82.

Al-Infitar - Rascjepljenje

( Mekka - 19 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se nebo rascijepi,

2. i kada zvijezde popadaju

3. i kada se mora jedna u druga uliju,

4. i kada se grobovi ispreturaju,

5. svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio

6. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

7. koji te je stvorio - pa učinio da si skladan i da si uspravan -

8. i kakav je htio lik ti dao?

9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

10. a nad vama bdiju čuvari,

11. kod Nas cijenjeni pisari,

12. koji znaju ono što radite.

13. Čestiti će, sigurno, u Džennet,

14. a grješnici, sigurno, u Džehennem,

15. na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

16. i više iz njega neće izvedeni biti.

17. A znaš li ti šta je Sudnji dan

18. i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

19. Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.