Islam.ba Islam.ba

SURA 114.

An-Nas - Ljudi

( Mekka - 6 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

2. Vladara ljudi,

3. Boga ljudi,

4. od zla šejtana napasnika,

5. koji zle misli unosi u srca ljudi -

6. od džina i od ljudi!"