Islam.ba Islam.ba

SURA 111.

Al-Lahab - Plamen

( Mekka - 5 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,

3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,

4. i žena njegova, koja spletkari;

5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!