Islam.ba Islam.ba

SURA 108.

Al-Kawtar - Mnogo dobro

( Mekka - 3 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.