Islam.ba Islam.ba

SURA 106.

Qurayš - Kurejšije

( Mekka - 4 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zbog navike Kurejšija,

2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,

3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

4. koji ih gladne hrani i od straha brani.