Islam.ba Islam.ba

SURA 105.

Al-Fil - Slon

( Mekka - 5 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo

3. i protiv njih jata ptica poslao,

4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?