Islam.ba Islam.ba

SURA 101.

Al-Qari'a - Smak svijeta

( Mekka - 11 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Smak svijeta!

2. Šta je Smak svijeta?

3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?

4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

5. a planine kao šarena vuna iščupana.

6. Onaj u koga njegova djela budu teška -

7. u ugodnu životu će živjeti,

8. a onaj u koga njegova djela budu lahka -

9. boravište će mu bezdan biti.

10. A znaš li ti šta će to biti? -

11. Vatra užarena!